Kundlöfte En plats att trivas på

Genom att få fler att känna sig välkomna och inkluderade skapar vi ett bättre Lund

LKF vill vara med och forma såväl blandade stadsdelar – med radhuslängor och flerfamiljshus – som en pulserande stadskärna och levande grönområden. Då ökar chanserna för fler att hitta rätt område att bo i. Tillsammans med människor som trivs och känner sig trygga vill vi öppna upp för utveckling och göra en hållbar livsstil möjlig.  

Mål 2024:

Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %.

Utfall 2022:

Medelvärdet uppgår till 83,1 %. Det finns tre områden som hade trygghetsindex under 80 % (Rådhus­rätten/Ladugårdsmarken 73,2 %, Gunnesbo/Nöbbelöv 78,4 % och Offerkällan/Brunnshög 79,3 %).

Mål 2024:

Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 %.

Utfall 2022:

Medelvärdet uppgår till 93 %. Alla områden ligger över 85 %. 

Mål 2024:

Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter: NKI på minst 90 %.

Utfall 2022:

Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter (NKI): 91,2 % (90,9 %)  

Mål 2024:

LKFs klimatfotavtryck (kg koldioxid­ekvivalenter per hyresgäst och år): Utreds.

Utfall 2022:

LKFs klimatfotavtryck (kg koldioxidekvivalenter per hyresgäst och år): 114 kg CO2ekv/hyresgäst och år (enbart
baserat på klimatpåverkan från förbränning av restavfall. Måttet kommer att utredas och utvecklas 2023, utifrån
boendes mobilitet och boendes hushållsel). 

Mål 2024:

Antal tillförda kvaliteter och tjänster per år: Mäts löpande.

Utfall 2022:

Antal tillförda kvaliteter och tjänster per år: 1.
Den tillförda tjänsten utgörs av en utökning av tillgång
till bilpool till våra kunder.

Exempel på aktiviteter under 2022

Bild på LKFs laddkort för elbil

Erbjudande om laddplatser

Under 2021 påbörjades en stor satsning med utbyggnad av laddstolpar för elfordon. Etapp 1 omfattade 55 laddplatser och förberedelser för utbyggnad av ytterligare 190, i ett tiotal olika bostadsområden i kommunen. Varje laddstolpe har två uttag och servar två parkeringsplatser. En parkeringsplats med laddplats kostar från 580 kronor och uppåt. Varje använd kilowattimme el kostar 2,90 kronor. 

I maj 2022 gick LKF ut med ett erbjudande till hyresgäster i de områden där dessa parkeringsplatser var klara. Hittills har cirka 25 procent av laddplatserna hyrts ut. 

– Priset på el har rusat och det var svårt för oss att sätta en prismodell och ett rimligt elpris säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef och vice vd. 

Utbyggnaden av laddplatser har fortsatt under 2022 med cirka 50 laddplatser och förberedelser för ytterligare 130 i ett tiotal andra bostadsområden, bland annat i de östra tätorterna. 

Energi och trygghet hand i hand  

LKF har länge arbetat med energifrågan, vilket gör bolaget väl rustat att möta utveckling på marknaden. Under 2022 har LKF tagit fram en långsiktig energistrategi, som ska vara vägledande i energi­arbetet och garantera hyresgästernas trygghet.  

Skenande energipriser har inneburit många utmaningar och LKF kontrollerar löpande att all energi används där den gör mest nytta. En aktuell fråga har varit utebelysning, där LKF numera använder enbart LED-belysning.  

– Under julen 2022 har vi till exempel låtit granar stå kvar och växa samt låtit bli att använda våra äldre armaturer. Därmed har vi kunnat spara en hel del energi, utan att ge avkall på trygghets­aspekten i våra områden, säger Henrik Adamsson, chef för LKFs energienhet. 

Bild på utomhusbelysning
Bild på informationsskylt

Västers vilda liv – ny informationsslinga invigd 

Västers vilda liv är ett flerårigt projekt som drivits tillsammans med Lunds kommun och LKFs hyresgäster. Satsningen, som delvis är finansierad av Naturvårdsverket, ska utveckla arbetssätt för att bevara och stärka ekosystemtjänster i befintliga utemiljöer i bostadsområden.  

En informationsslinga för bostadsområdena har skapats, med 15 olika informationsskyltar. På dem kan man läsa om både LKFs och kommunens åtgärder. Alla skyltar har en QR-kod, som leder till en webbplats där man kan se kartan över hela området. Slingan invigdes i samband med jubileumsfesten på Väster under våren 2022. 

Ett 75-årsfirande som nått många  

2022 firade LKF att det gått 75 år sedan bolaget bildades. Uppdraget var detsamma 1947 som det är i dag: att skapa bra och billiga bostäder åt alla. 

Jubileet har uppmärksammats på flera sätt, bland annat via fyra 75-årsfester på: Pilelyckan, Linero, Fågelhunden (i Veberöd) och slutligen på Brunnshög. Fyra områden som symboliserar fyra olika tidsepoker i LKFs historia. 

Pilelyckan var det första område som LKF byggde efter bolagets bildande 1947. Området var byggt enligt folkhemstanken, med stor nybyggaranda. 

Linero är byggt på 1960- och 1970-talen och utgör en del av det svenska miljonprogrammet. 

Fågelhunden i Veberöd symboliserar den expansion som LKF gjorde till samhällena utanför Lund på 1980-talet.  

Brunnshög är en framåtblickande och hållbar stadsdel, där LKF gjort och gör en rad hållbarhetssatsningar, bland annat på Xplorion. 

75-årsfirandet uppmärksammades också på LKFs vårfest på Gunnesbo, gårdsfesterna på Brandstationen och Karhögstorg samt höstfesten på Labben, på två större stadsdelsfester på Kloster­gården och Norra Fäladen samt på LKF-dagen och i flera interna sammanhang. På det här uppslaget ser du bilder från några av årets fester. 

 – Under året har vi firat LKFs jubileum genom att blicka tillbaka och se vad vi kan ta med oss framåt. Vilka likheter finns mellan hur vi byggde och bodde 1947 och våra liv i dag? Och hur kan vi ta tillvara och anpassa våra hem efter våra hyresgästers framtida behov? Förutom att LKF har mycket att lära av sin egen historia, så har det varit otroligt för mig att ta del av LKFs 75-års resa och förmedla den till andra lundabor, säger Una Nyberg som varit LKFs projektledare för 75-årsfirandet. 

Kollage med bilder från aktiviteter på LKFs 75-årsfirande
Kollage med bilder från aktiviteter på LKFs 75-årsfirande

LKFs elbilar – nu tillgängliga även för hyresgäster

I början av året upphandlade LKF en samarbetspartner för mobilitetstjänster. Avtalet, som inledningsvis omfattar elbilar, tillföll Move About. 

LKFs hållbara resplan har ett tydligt syfte: att erbjuda lösningar, gärna synergilösningar, som bidrar till ökade förutsättningar för en hållbar vardag för både medarbetare och hyresgäster.  

 – Tillsammans med Move About erbjuder LKF en bilpool i flera av våra nyproduktionsprojekt. Vi kommer även att testa en cykelpool tillsammans. Dessutom ska vi placera bilpoolsbilar vid våra stadsdelskontor, bilar som kommer att delas mellan medarbetare och hyresgäster. FutuRum är först ut, säger biträdande förvaltningschef Linda Domini och tillägger: 

– Vi hoppas att hyresgästernas behov av att äga en egen bil minskar och att kundnöjdheten ökar. 

Bild på elbil

En heldag med cykeln i fokus

I april genomförde Hållbarhetsenheten en ”cykelkonferens” tillsammans med kundförvaltarna och skötselcheferna. Målet med dagen var att öppna för erfarenhetsutbyte, ge inspiration samt att lägga grunden för ett fortsatt arbete med att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna att använda cykeln. 

Gruppen besökte tre LKF-områden, där ansvarig kundförvaltare berättade om cykelpooler, uppfräschade cykelrum, nya cykelhus eller cykelboxar för uthyrning. AF-bostäder besöktes också. Där­efter följde en eftermiddag med olika föredrag.  

– Efter konferensen har vi sammanställt en rapport där vi bland annat listat vad vi kan arbeta vidare med framåt. Bra förutsättningar för att kunna använda cykeln så mycket som möjligt är viktigt för våra hyresgäster, det ser vi bland annat i många fritextsvar i kundenkäten, säger Britta Anfast, Bosocial utvecklare. 

Bild på skylt med cykel