Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig

Konstant förnyelse och utveckling – för att bli en bättre hyresvärd 

LKF vill vara en hyresvärd som bryr sig och lyssnar, oavsett vad våra hyresgäster har på hjärtat. Vi vill vara flexibla, transparenta, lätta att nå och alltid ge ett personligt bemötande. Vi involverar gärna våra hyresgäster i utvecklingen av boendemiljön. När våra kunder trivs där de bor och verkar – då är vi på rätt väg. 

Mål 2024:

LKF är mån om hyresgästerna: Minst 90 %, varav 55 % ska vara mycket nöjda.

Utfall 2022:

LKF är mån om hyresgästerna: 87,3 %, varav 49 % var mycket nöjda.

Aktiviteter från 2022

Bild från gårdsfest vid Karlhögstorg

Tät dialog – nyckeln till lyckat underhållsprojekt

Lördagen den 3 september 2022 var det gårdsfest vid Karhögstorg. Då firade LKF och hyresgästerna att balkong- och fasadrenoveringen samt innergårdarna var klara, ett underhållsarbete som pågått sedan 2020. 

Kontakten mellan LKF, den lokala hyresgästföreningen, hyresgästerna och entreprenörerna på plats har varit tät genom hela renoveringsprocessen. 

 – När renoveringen drog i gång hade vi en workshop med ett femtontal hyresgäster. De satt i tre grupper på coronasäkert avstånd och ritade förslag på hur de ville att innergårdarna skulle se ut. Grillplatser, pallkrageodlingar och hårdlagda ytor med bord och stolar var genomgående önskemål. Vi har informerat mycket och det har vi fått beröm för, säger kundförvaltare Kristian Heideman.

Så vill hyresgästerna kommunicera med LKF

Under 2022 genomförde LKF för andra gången en kommunikationsenkät bland sina hyresgäster. Knappt 3 000 svar kom in – en svarsfrekvens på 33,8 procent.

 – Vi vill ständigt förbättra oss. Vi lyssnar på våra kunders behov för att skapa effekt i vårt kommunikationsarbete, säger kommunikationschef Linda Haddemo.

 En tydlig trend är att hyresgästerna inte vill behöva söka upp information, utan förväntar sig att bli kontaktade av LKF. Information om sina ärenden vill de helst ha via e-post, sms eller telefon. Ju närmare hemmet informationsbehovet är, desto större är behovet av att få informationen direkt till sig, via sms, e-post eller ett informationsbrev i brevlådan. 

 Nöjdheten med att få information om vad som händer i stort på LKF ökar, medan nöjdheten minskar för hur informationen fungerar när det gäller felanmälan och vad som sker i bostadsområdet eller kvarteret.

Bild som illustrerar kommunikationsenkät bland hyresgäster

Vad tycker barnen om sina bostadsområden?

I slutet av sommaren 2022 sände LKF, tillsammans med AktivBo, för första gången ut en kundenkät riktad till barn. Rådhusrätten var först ut, följt av Linero och Klostergården. 

Enkäten har enklare formuleringar och är kortare än den ordinarie kundundersökningen. Men frågorna matchar de vuxnas enkät, för att resultaten ska kunna jämföras.

 – Våra yngre hyresgästers tankar och åsikter är otroligt viktiga i vårt barnrättsarbete. Vi har länge klurat på hur vi ska fånga in dem. När vi föreslog AktivBo att göra en enkät även för barn tyckte de att det var en jättespännande idé. De har inte gjort någon liknande enkät innan, säger Britta Anfast, bosocial utvecklare.

Bild som illustrerar kundenkät riktad till barnen
Bild som visar plattformen Boportalen

Nya Boportalen testas i två etapper

Boportalen är en plattform där LKFs hyresgäster ska få tillgång till olika digitala tjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt. Här ska hyresgästen bland annat kunna få information om sitt boende, göra serviceanmälningar, följa sina ärenden, boka tvättid och se sina kö-poäng. 

 – Via Boportalen kommer hyresgästen också kunna få tillgång till tjänster från externa leverantörer. Det kan handla om att boka flyttstädning, trädgårdstjänster, bredband och mycket mer, säger Henriette Jareklew, digital ledare och innovationsansvarig på LKF. 

Under 2022 har Boportalen testats i två etapper. Först ut var Xplorion med fokus på användargränssnittet och enklare tjänster. I etapp två har flera bostadsområden på Väster också fått tillgång till Boportalen och då även haft möjlighet att testa serviceanmälan.  

Testerna av Boportalen ska utvärderas både internt och externt, av LKFs kunder. Därefter beslutar LKF om när samtliga bostads­områden ska få tillgång till den nya plattformen. 

Nyhet 2022: Fokusgrupp seniorer

Under 2022 har LKF startat en fokusgrupp för seniorer. Anledningarna till detta är flera – bland annat den demografiska utvecklingen och att efterfrågan på LKFs seniorlägenheter är lägre än till övriga lägenheter. Ett av målen med fokusgruppen är att främja omflyttning, för att fler ska få möjlighet att hitta en passande bostad.

Fokusgruppen har träffats fyra gånger och seniorer från olika delar av Lund har varit med. Representanter för SPF, LKF samt enheten Vård och omsorg inom Lunds kommun har också deltagit. Samtalen har fokuserat på efterfrågan och utformning av boende för seniorer.

 – Många seniorer vill ha bostäder som är trygga och tillgängliga, helst nära kommunikationer och med uteplats eller balkong, säger Gunilla Flygare, vice vd och affärsutvecklingschef på LKF.

 Utöver dessa träffar har representanter från LKF besökt Träffpunkter för äldre, där de har fört samtal om svårigheter och möjligheter med bostäder för äldre.