Intressentdialog

Så här möter vi intressenternas krav och förväntningar

En levande dialog med våra hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, leverantörer och olika samhällsaktörer är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet.

Nedan listar vi våra viktigaste intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressentgrupperna har valts dels utifrån hur viktig en dialog med dem är för oss när det gäller att infria våra kund­l­öften, dels utifrån hur vi kan förflytta oss i rätt riktning inom våra grundförutsättningar: Samhällsansvar, Ekonomi och Medarbetare.

Hösten 2022 svarade 64,4 procent av de cirka 3 000 hyresgäster som fick vår kund­enkät. Kundenkäten hjälper oss att fånga upp våra hyresgästers krav och förväntningar. Läs mer om resultatet av kund­enkäterna här intill.

Under hösten genomfördes även vår första Mini-NKI som ett pilotprojekt, en kund­enkät som riktar sig till barnen i våra bostads­områden.

Illustration: Tre människor med datorer.

Medarbetare

När lyssnar vi

 • Arbetsplatsträffar och medarbetarforum

 • Medarbetarenkät

 • Utvecklingssamtal

 • Facklig samverkan

 • Digitala kanaler

Det här är viktigt

 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsglädje
Illustration: Människor i grupp

Allmänheten

När lyssnar vi

 • Kundcenter och sociala medier
 • Vår hemsida
 • Mailutskick
 • Webbenkät

Det här är viktigt

 • Tillgänglighet
 • Uthyrningsprinciper
 • Nyproduktion
 • Omflyttningsfrekvens
Illustration: Människor vid konferensbord.

Ägare/finansiärer

När lyssnar vi

 • Styrelsemöten
 • Ägarsamråd
 • Årsstämma
 • Finansiering

Det här är viktigt

 • Ekonomi
 • Byggvolymer
 • Hållbarhetsarbete
 • Digitalisering
 • Varumärke
 • Kreditbetyg
 • Investeringsplaner
 • Riskhantering
Illustration: Två vuxna och ett barn vid en öppen dörr.

Kunder

När lyssnar vi

 • Hyresgästmöten
 • Kundcenter och sociala medier
 • Kundförvaltare
 • Den årliga kundenkäten
 • Samverkansmöten med Hyresgästföreningen

Det här är viktigt

 • Service och tillgänglighet
 • Skötsel och underhåll
 • Trygghet
 • Miljöfrågor, till exempel källsortering
 • Aktiviteter i bostadsområden
 • Upprustning/ombyggnad
 • Hyresnivåer
 • Boinflytande
Illustration: Stad med flera hus och träd.

Samhället

När lyssnar vi

 • Samråds- och samverkans­möten
 • Remisser
 • Seminarier/workshop
 • Nätverk

Det här är viktigt

 • Översikts- och detalj­planering
 • Miljö- och klimatarbete
 • Sociala förturer
 • Nyproduktion
 • Förvaltningsfrågor
 • Hyresutveckling
Illustration: Lastbil med elsladd som sticker baktill.

Leverantörer

När lyssnar vi

 • Upphandling
 • Dialog

Det här är viktigt

 • Upphandling (LoU), Miljö- och klimatkrav, Sociala krav, Ekonomi
 • Tydlig förväntad leverans

I 2022 års enkät framgår bland annat (2021 års resultat inom parentes):

Illustration: Ansikte med headset.

86,5 %

tycker att det är lätt att nå LKF (89 %).

Illustration: Människa med flera sträck med punkter ut från kroppen.

84,9 %

tycker att LKF levererar bra eller mycket bra service (85,2 %).

Illustration: Sköld med ett hjärta i mitten.

83,1 %

känner sig trygga (82,5 %).

Illustration: klocka som visar att tiden går.

86,8 %

tycker att de får hjälp när det behövs (87,6 %).

Illustration: Skurhink med bubblor.

83,3 %

tycker att det är rent och snyggt (84,1 %).

Illustration: Flervåningshus med hjärta över taket.

91,7 %

trivs hos LKF (91,5 %) och 92,6 % (92,8 %) kan rekommendera oss som hyresvärd.

91,2 %

anger att de har bra eller mycket bra förutsättningar för att kunna agera miljömedvetet (90,9 %).

Mini-NKI (svaren från vuxna i samma område inom parentes)

Pictogram som symboliserar trygga bar

75,0 %

av barnen känner sig trygga (80,0 %)

Pictogram som symboliserar rent och snyggt

76,6 %

tycker att det är rent och snyggt (83,5 %).

Bild som illustrerar Mini-NKI