En hållbar resa i tid och rum

Att arbeta hållbart är att tänka långsiktigt. Med det menar vi att det gäller att bygga för samtiden, med siktet inställt på framtiden. Detta har känts extra påtagligt för oss under 2022, då vi firat att LKF varit en central samhällsaktör i Lund i 75 år.  

Andra världskriget låg bara två år bort när LKF bildades, 1947. Hela Sverige var redo att skapa ett nytt samhälle. Gemenskap, hemkänsla och trivsel var värden som lyftes fram när nya bostadsområden byggdes. I Lund och runt om i Europa. 

Att dela både tjänster och saker samt att tänka cirku­lärt var andra idéer som var aktuella på 1940-talet. Tankesätt som är lika aktuella i dag. Vi plockar numera även upp boendekvaliteter som påminner om 1940-talets ideal. Eller för att låna arkitekt Mårten Belins ord:  

 ”Vi skulle antingen kunna säga att cirklar sluts. Eller så kan vi se det som en linjär process, där LKF behållit det bästa från varje period och gjort sig av med det som inte fungerar. Det handlar om att lägga till efter vägen och att förfina. Så skapas tidlösa bostäder och områden.” 

Den här års- och hållbarhetsredovisningen beskriver självklart vår verksamhet under 2022. Men utan vår historia vore vi inte den aktör vi är i dag. Att arbeta hållbart och nytänkande – tillsammans med våra hyresgäster och i takt med tiden – har präglat vårt arbete från start och kommer göra det även i framtiden. Såväl i goda som i oroliga tider ska LKF vara en aktiv och förenande kraft i ett hållbart Lund.