Grundförutsättning Medarbetare

Engagerade medarbetare – vår största tillgång för att möta dagens och framtidens kunder  

Engagerade, delaktiga och stolta medarbetare som ständigt utvecklas är grunden för LKFs satsning på ett ökat kundfokus. Genom att arbeta enligt våra värdeord – mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande – vill vi skapa ett gott arbetsklimat, där våra medarbetare tillsammans kan bidra till att vi uppfyller våra kundlöften. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare och en mycket bra arbetsplats, med fokus på starka team och arbetsglädje. 

Mål 2024:

Allt sammantaget är LKF en mycket bra arbetsplats: 90 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2022:

Allt sammantaget en mycket bra arbetsplats: 80 % 2022, (82 % 2021)

Mål 2024:

LKF ska ha ett starkt förtroendeindex: 82 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2022:

Resultatet från 2022 års medarbetarundersökning gav 74 % på förtroende­index (75 % 2021).

Exempel på aktiviteter under 2022

Efterlängtad studieresa till Köpenhamn 

Den 15–16 september var det äntligen dags för LKFs gemensamma studieresa till Köpenhamn, som skjutits upp i två år på grund av pandemin. Resan var en del i LKFs kontinuerliga arbete med kundfokus, arbetsglädje och starka team. Ambitionen var att via resan ge kunskap, inspiration och gemenskap. Samtliga medarbetare och chefer följde med, det vill säga 250 personer.  

Under resan gjordes dels rena LKF-turer till fots och i båt, där alla indelats i olika grupper. Dels genomfördes en guidad busstur, där arkitekter från Fojab visade olika fastigheter och stadsmiljöer som byggts i Köpenhamn. Utöver glädjen över att på nytt få möta och umgås med kollegorna, så var det många som blev inspirerade av olika lösningar för hur grönska kan användas i bostadsområden.  

Bild från studieresa i Köpenhamn
Bild på övning med HLR-docka

Dags för HLR- och brandutbildning 

Vart tredje år genomför LKF en utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) för samtliga medarbetare. Samtidigt genomförs brandsäkerhetsutbildning för alla medarbetare med kundkontakt. Räddningstjänsten Syd ansvarar för utbildningen, som genomfördes under oktober 2022. Utöver dessa utbildningar arbetar LKF löpande med förebyggande arbete, bland annat i form av regelbunden kontroll av alla fastigheter. 

Förändrad digitaliserings­enhet och ny IT-partner 

Våren 2022 fick LKF en ny IT-partner, AddPro. Därmed förändrades både roller och arbetsuppgifter för LKFs digitaliseringsenhet. Enkelt uttryckt utgör AddPro numera företagets IT-enhet/IT-support, medan de som är kvar på digitaliseringsenheten främst fokuserar på digitalisering och verksamhetsutveckling.
De ska även vara kravställare gentemot AddPro och arbeta med deras och andra IT-aktörers leveranser till LKF. Målet med förändringen är att införa nya arbetssätt och att höja kvaliteten på bolagets IT-arbete. 

För tredje året i rad – LKF certifierat enligt Great Place to Work

Även under 2022 har LKF genomfört en medarbetarundersökning tillsammans med Great Place to Work. Den webbaserade enkäten sändes till alla medarbetare och fick en svarsfrekvens på 95 procent. LKF fick 74 procent i TRUST-index och på frågan om medarbetarna ansåg att LKF var en bra arbetsplats gav 80 procent bolaget det högsta betyget. 

Efter att resultatet presenterades har det arbetats igenom på varje enhet, som tagit fram åtgärder och handlingsplaner utifrån sitt resultat. Förhoppningen är att regelbundet och systematiskt arbete ska leda till konkreta förändringar i den närmaste arbetsmiljön. Efter att ledningsgruppen gått igenom alla avdelningars handlingsplaner konstaterade de att det finns ett gemensamt behov att bli bättre på samverkan. 

Nystartad skötselakademi – för en ökad kompetens­utveckling 

2022 startade LKF en skötselakademi, vars syfte är att öka möjligheterna till kompetensutveckling för fastighetsarbetare. Målet är att varje anställd ska få möjlighet att utveckla den egna kunskapsnivån och därmed verka för teamets ökade effektivitet.  

De utbildningsblock som ingår i utbildningen är bland annat: beskärning och växtkunskap, markbeläggningar och skötsel av grönytor samt säkerhetskontroll och skötsel av lekplatser. Hållbarhet involveras vid samtliga tillfällen. 

– Med en ökad kompetens följer ett större helhetsansvar och en ökad känsla av delaktighet. Det hoppas vi ska skapa ännu mer engagerade medarbetare och större arbetsglädje, säger HR-chef Jörgen Ljung. 

Bild som illustrerar kompetensutveckling för fastighetsskötare

FutuRum + aktivitetsbaserat arbetssätt = sant 

Den 7 mars gick flytten från Lilla Tvärgatan till LKFs nya kontor på Brunnshög, FutuRum är helt anpassat för ett aktivitetsbaserat arbets­sätt. Inför flytten genomfördes ett antal pilotgrupper som prövade det nya arbetssättet, både på det gamla och på det nya kontoret.  

Under hösten 2022 har seminarier och workshops genomförts, för att påminna om tankarna bakom det nya arbetssättet och hur det kan utvecklas framåt. Bland de fördelar som lyfts fram vid dessa träffa är att det aktivitetsbaserade arbetssättet skapar fler spontana möten och kontakter. På listan över saker som kan vidareutvecklas finns en önskan om att LKF ska bli en mer lärande organisation. 

Bild från LKFs nya kontor