Ekonomichefen har ordet

Stabilt läge trots många utmaningar

Trots stigande räntor, ökade kostnader på grund av hög inflation samt rusande energipriser ligger LKFs resultat för 2022 i linje med satta mål. Med hjälp av en trygg bas och ett långsiktigt arbetssätt har utmaningar och konjunktursvängningar kunnat hanteras.

Porträtt leende kvinna som tittar snett ut från kameran. Blont axellångt hår, glasögon, vit skjorta och bege kofta.

Malin Wibäck, ekonomichef, LKF

– Det känns skönt att vi har uppnått våra ekonomiska mål, trots stigande kostnader och ökade el- och gaspriser. Vårt fleråriga arbete med energieffektivisering har lett till en sänkt elförbrukning. Men trots detta har de kraftiga kostnadshöjningarna varit märkbara även för oss, säger Malin Wibäck, ekonomichef på LKF.

Hur har ni påverkats av konjunkturen? – Det som påverkat oss mest i den stigande inflationen är att det har blivit dyrare att utföra underhåll, på grund av de stigande materialkostnaderna. Det har lett till att vi i vissa fall har väntat med att genomföra vissa åtgärder. Även byggkostnadsindex har ökat, vilket gör att det i dagsläget är svårare att få ihop kalkyler för nyproduktion. Ska man investera så gäller det att kalkylen tål det rådande ränteläget, säger Malin och tillägger:

– När det gäller hantering av de stigande räntorna utgår vi alltid från vår räntestrategi, som vi justerar årligen. Den bygger på en långtidsprognos, där vi bedömer hur LKF kommer att utvecklas ekonomiskt och hur stort vårt likviditetsbehov är, sett till nyproduktion, större ombyggnationer samt hyres- och kostnadsutvecklingen. Utifrån prognosen bedömer vi hur mycket pengar vi behöver låna de närmaste åren. Under 2022 beslöt vi till exempel att minska andelen lån med rörlig ränta.

Vad har varit utmanande?

– Det svåraste har varit att förutspå framtiden. Hur ska vi planera med så stora förändringar i vår omvärld? Under 2022 har framtiden inte längre känts lika självklar. Till vår hjälp har vi ett digitalt verktyg för långtidsprognoser. Och för att hänga med studerar vi ett flertal prognoser och scenarier samt följer nyhetsflödet noga.

Vilka var årets höjdpunkter?

– Det var helt klart flytten och vårt förändrade arbetssätt. Att vi kunnat samarbeta och jobba tillsammans på vårt nya kontor FutuRum har varit fantastiskt! Genom att träffas mer, skapar vi ett ökat lärande och lär känna nya kollegor. Det sänker trösklarna för att söka upp varandra på nytt. Jag vill också lyfta vår resa till Köpenhamn, som även den skapade nya kontaktytor. Vårt aktivitetsbaserade arbetssätt har skapat bra förutsättningar för samarbete och jag tycker att vi redan har kommit en bra bit på väg.

Har det gått att arbeta ekonomiskt hållbart 2022?

– 2002 har vi satts på prov. Det har varit viktigare än någonsin att göra rätt saker på rätt sätt och att ta kloka beslut. Vi har fått klura mer än vanligt, vilket har varit lärorikt på många sätt. Vår förmåga att vara flexibla har prövats, men utifrån vår trygga bas tycker jag att vi har klarat det bra. Vi fick viss träning under pandemiåren, vilket vi haft nytta av. Utmaningarna under 2022 har varit annorlunda, men vårt utgångsläge har varit gott.

”Det som påverkat oss mest i den stigande inflationen är att det har blivit dyrare att utföra underhåll, på grund av de stigande materialkostnaderna.”