Bilaga 1

Fastighetsinnehav

Enheter som ägs eller på annat sätt nyttjas av LKF.

PER 2022-12-31, TKR