Affärsplan 2021 – 2024

Globala trender, framtidens boende och ett starkt kundfokus

Vi påverkas hela tiden av det som händer i vår omvärld – i Lund, Skåne, Europa och resten av världen. Våra hyresgäster, konkurrenter och samarbetspartners påverkas självklart också. För vi lever alla i en global värld och är en del av en större helhet.

För att förstå vår roll, både på det lokala planet och på en större arena, arbetade LKF under 2020 fram en affärsplan som sträcker sig från 2021 till 2024. Planen utgår från ett antal trender som påverkar oss: urbanisering, klimatomställningar, svängningar i den globala makten, demografiska och sociala förändringar samt olika tekniska genombrott.  

Förändrade behov och beteenden 

Med dessa trender följer förändrade behov och beteenden. Och här gäller det för oss att vara på tårna, för att kunna erbjuda de bostäder, tjänster och den service som våra kunder efterfrågar. I affärsplanen landade vi i sex faktorer/områden som vi tror kommer att prägla framtidens boende: den flexibla familjen, det proaktiva hemmet, en friktionsfri vardag, generationsväxlingen, tillgångssamhället och hållbarhet. 

I vår omvärldsorientering tittade vi även på hur vår region och vårt närområde ser ut och förväntas utvecklas framåt. Vi ställde oss frågor som: Vilken roll spelar Lund och LKF i detta sammanhang i dag och vilken roll kan vi förväntas spela framöver? Hur ser hyres- och bostadsmarknaden ut i dag och i framtiden? Var står LKF i dag, hur nöjda är våra kunder och hur kan vi få ännu nöjdare kunder? 

Tre kundlöften och tre grund­förutsättningar 

Så här långt komna i vår affärsplaneprocess arbetade vi slutligen fram våra kundlöften och vilka mål vi ville knyta till dem. Vi landade i följande tre löften: En hyresvärd som bryr sig, ett hem för dig och en plats att trivas på.  

Som en trygg och stabil grund i vårt kund­fokuserade arbete definierade vi också det vi kallar våra grundförutsättningar, nämligen: engagerade medarbetare, en stabil ekonomi och ett starkt samhällsansvar. 

Längre fram i den här års- och hållbarhetsredovisningen kan du läsa mer om både löftena och grundförutsättningarna, vilka mål vi satt upp samt vilka initiativ och aktiviteter vi arbetat med under 2022.  

Självklart är affärsplanen, med både kundlöften och grundförutsättningar, tätt kopplad till vår affärsmodell och vår värdekedja, som du kan läsa mer om under vår värdekedja.