Vår värdekedja

Tät koppling mellan affärsmodell och värdekedja

Bolagets affär är tudelad och utgår från vår affärsidé och vårt ändamål. För det första den grundläggande affären, där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende. För det andra investerar vi i, samt äger och förvaltar, vårt fastighetsbestånd – för att tillgodose bostads­­behovet i Lunds kommun. De två delarna illustreras via bilden av vår värdekedja nedan.