Om rapporten

Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket även innefattar krav på Hållbarhetsrapport. Den formella årsredovisningen omfattar sidorna 52 till 83 i PDF versionen av denna publikation. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer Sustainability Reporting Standards, nivå Core. Års- och hållbarhetsredo visningen fastställdes av styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB den 4 mars 2022.

Kontakt person för rapporten är Fredrik Millertson, vd.

Form: Bysted AB.

Text: Ordspråk Lotta Soldning

Foto: Klas Andersson, Peter Kroon, Michael Svensson, Linda Haddemo,

Tilda Olin, LKF bildbank Pickit AB, LKF Britta Anfast, Linda Domini, Torbjörn Larsson.

Bild på sidan Styrelsen (Håkan Ekelund): News Øresund – Jenny Andersson © News Øresund – Jenny Andersson (CC BY 3.0)

Illustrationer nyproduktioner: Liljewalls arkitekter AB och Möller Arkitekter AB.