Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 4 Fastighetsskötsel

Tabellen visar fastighetsskötsel årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Yttre skötsel 54 52
Städning 15 16
Service och besiktningskostnader 17 16
86 84