Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 20 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Tabellen visar avtalade åtaganden om utförande av byggnation
Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Kuylenstjerna, Genarp 61 21 2022
Ådan, Väster 56 9 2022
Gränden, Norra Fäladen 391 31 2022
Skymningen, Södra Brunnshög 213 29 2022
Stångby Väster 2 295 233 2023
Koggen 1 200 159 2023
Pilgrimen 235 221 2023
Idalaskolan Veberöd 128 119 2023
1 579 821