Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Medlemskap och samarbeten, GRI 102-13

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs samverkan. Vi arbetar tillsammans med flera parter inom nätverk, projekt och andra initiativ. Här listar vi några av dem:

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatneutrala Lund

Hyresgästföreningen

Forum för hållbar energi (LKF, Lunds kommun,
Kraftringen, LKP)

SNÖ (Samverkan, Narkotika, Örat mot marken)

Interreg Circular Builders

Allmännyttan, IVLm.fl.; Fastighetsföretags
Klimatpåverkan Scope 3

Lunds Klimatallians

Borgmästaravtalet

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

CSR Skåne

Fastigo

Skånehem

Citysamverkan

Fastighetsföreningen Lunds City

Future by Lund

Fastighetsägarna Syd

Eos Cares/PRISMA

Huskurage

Centrum för Fastighetsföretagande