Kundlöfte Ett hem för dig

Vi vill erbjuda fler hem – genom ökad rörlighet och att bygga mer

LKF vill göra kundernas väntan på ett hem så kort som möjligt. Utöver att erbjuda ett hem att trivas i idag, vill vi också forma trivsamma hem för kommande generationer. Detta gör vi genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, med människa, natur och bebyggelse i balans.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till detta kundlöfte är:

  • Vi hjälper dig att hitta ett hem som passar just dina behov.
  • Vi gör det tydligt hur du kan göra ditt hem personligt.

Arbetet med initiativen har resulterat i flera aktiviteter under 2021. Bland annat följande:

  • Gränden, Norra Fäladen i Lund: Utemiljön har projekterats och 158 nya bostäder har blivit klara.
  • Drygt 200 underhållsprojekt i varierande omfattning, som exempelvis fasadrenovering, ombyggnad av förskola, badrumsrenovering och fönsterbyte.
  • En översyn av HLU-processen pågår.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

Antal påbörjade bostäder: 1 000–1 200.

Utfall 2021:

155 påbörjade bostäder.

Mål 2024:

Andel kunder som fått bostad hos oss: 12 % omflyttning.

Utfall 2021:

Antalet omflyttningar har ökat under 2021. Omflyttningsfrekvensen* = 12 % De senaste åren har omflyttningsfrekvensen legat på ca 10 %. *Omflyttningsfrekvensen räknas ut genom att dividera antal lediga lägenheter med totalt antal lägenheter, det vill säga 1 200/10 210 = 12 %.

Mål 2024:

Andel kunder som tycker det är tydligt hur de kan göra sitt hem personligt: Utreds.

Utfall 2021:

Utreds.

Aktiviteter från 2021

LKF ändrar uthyrningsreglerna – för våra kunders bästa

Vid LKFs styrelsmöte den 16 december 2020 togs beslut om att göra vissa förändringar i våra uthyrningsregler. De nya ­reglerna är tänkta att förenkla på framför allt två sätt: För det första får våra bostadssökande tacka nej tre gånger till lägenheter som de visat intresse för, utan att förlora sin köplats. Detta ­gäller även de som missat att återkoppla i samband med ett ­erbjudande om visning. (En sådan miss gör det dock o­möjligt att söka lägenhet under ett år.) För det andra är det nu­mera möjligt att överlåta sin kötid till maka/make eller sambo (enligt sambolagen) om den bostadssökande avlider eller ­flyttar till ett permanent vårdboende.

Utvecklingsprojektet: Hållbart byggande.

Under året har LKFs utvecklingsprojekt “Hållbart byggande med helhetsperspektiv” startats, det innebär att LKF ska se till hela livscykeln när vi bygger. Vi tittar bland annat på material som har låg CO2 vid tillverkning samtidigt som de är robusta och kräver lite skötsel och underhåll över tid. Vidare utreder vi möjligheten att ­använda återbrukat material i delar av projektet. Projektet är under uppstart och vi har många steg kvar att gå innan projektet är i mål.

LKF byggstartade tre projekt under 2021

En viktig styrka för LKF är vår egen byggavdelning med stor erfarenhet och kunskap om att leda och genomföra byggprojekt. Att bygga nya ­bostäder är en lång process med många olika parter inblandade.

Under 2021 byggstartade vi tre projekt:

  • Första etappen av Knudsgården i Veberöd: 48 lägenheter. Husen kommer att byggas för en energiförbrukning på nästan hälften
    jämfört med Boverkets krav och byggregler.
  • Coliveboende på Brunnshög: 81 bostäder för unga vuxna i ett ­gemensamhetsboende. Hyresgästerna har egna rum med badrum samt delar på gemensamma delar i hemmet, vilket innebär både ett yteffektivt boende och social gemenskap för den som hyr bostaden.
  • Mariehus på Brunnshög – 26 lägenheter intill en av de stora parkerna i Lunds nya hållbara stadsel.

Ombyggnaden på Linero avslutad, nu fortsätter vi på Klostergården

Sedan 2015 har LKF utfört ett omfattande ombyggnadsprojekt i 681 lägenheter på Linero. De 50 år gamla husen var i behov av modernisering och underhåll för att de skulle hålla för fram­tidens generationer. Genom att arbeta med kundfokuserat boinflytande, hyresgästdialog och medverkan skapades en ­acceptans och delaktighet från de boende. Resultatet är ökad kundnöjdhet under och efter projektet. De boende känner en större stolthet över sitt område och ombyggnaden. Förtätningen ses också nationellt som ett lyckat exempel.

Antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2021

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Gränden, Norra Fäladen 27 35 152
Kryptan, S. Sandby centrum 50 50
Kuylenstierna, Genarp 11 16 27
Skymningen 5, S Brunnshög 49 49
Ådan, Ejdervägen 25 25
Koggen 1, Linero 55 55
Kornknarren, Stångby 68 68
Pilgrimen 2, Södra Råbylund 113 113
Colive och Mariehus Brunnshög 107 107
Knudsgården etapp 1, Veberöd 48 48
Tirfing 1, Linero 35 35
Ladugårdsmarken, N Fäladen 70 70
Ornitologen på Örnvägen, Väster 140 140
Vattenrännan mfl etapp 1, Dalby 85 85
Portkvarteren, Brunnshög 100 100
Södra Råbylund etapp 3 140 140
Råbykungen/Stenkrossen 175 175
Sandbybacke 220 220
Solhällan, Mårtens Fälad 220 220
Spinnrocken och Ullen 25 25
Stångby etapp 2 35 35
Molnet 1 & 2, Klostergården 110 110
Vattenrännan mfl etapp 2 o 3, Dalby 110 110
Knudsgården etapp 2, Veberöd 43 43
Borgen 24 i Genarp 35 35
Margretedal 80 80
Nöbbelöv, Kävlingevägen 200 200
Riksvapnet 3 160 160
Summa lägenheter 88 516 1983 2677

Särskilda boenden

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2021

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Gränden, Norra Fäladen 18 18
Kryptan, S. Sandby centrum 12 12
Mårtenslund, äldreboende 40 40
Koggen 1, Linero 18 18
Stångby, äldreboende 50 50
Solhällan äldreboende 60 60
Tirfing 1, Linero 6 6
Vattenrännan mfl, Dalby 12 12
Sandby Backe 6 6
Portkvarteren, Brunnshög 60 60
Guldåkern, Södra Råbylund 66 66
Summa boendeenheter 70 68 210 348
Total summa 158 584 2193 3025

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd

Kvarteret Kryptan ligger mitt i Södra Sandby, det färdigställdes sommaren 2021.
Kvarteret Kryptan ligger mitt i Södra Sandby, det färdigställdes sommaren 2021.