Kundlöfte En plats att trivas på

När fler känner sig välkomna och inkluderade skapar vi ett bättre Lund

LKF vill vara med och forma såväl blandade stadsdelar – med radhuslängor och flerfamiljshus – som en pulserande stadskärna och levande grönområden. Tillsammans med människor som trivs och känner sig trygga vill vi öppna upp för innovation och göra en hållbar livsstil möjlig.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till detta kundlöfte är:

  • Vi gör det möjligt för dig att hitta rätt område att bo i.
  • Vi gör det möjligt för dig att leva och bo hållbart.
  • Vi ser till att du känner dig trygg i ditt hem och i din omgivning.

Arbetet med initiativen har resulterat i flera aktiviteter under 2021. Bland annat följande:

  • LKF har deltagit i Allmännyttans projekt om klimatberäkningar, för bland annat hyresgästens klimatfotavtryck.
  • Vi utökar med 400 nya laddplatser för elfordon, där ett 50-tal ladd­platser redan har installerats och cirka 200 platser har förberetts. Ytterligare 175 laddplatser byggs ut/förbereds under 2022.
  • Vårt innovationsprojekt Xplorion har utvärderats. Xplorion har också ingått i en internationell BBC-producerad filmserie om hållbara, prisvärda bostäder. Byggindustrin har utsett Xplorion till Årets bygge 2021, kategorin Bostad.
  • Strategin för Bosocialt arbete har tagits fram och blivit beslutad.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %.

Utfall 2021:

Trygghetsindex (NKI): Medelvärdet (82,5%). Det finns tre områden som hade trygghetsindex under 80 % (Offerkällan/Brunnshög 79,8 %, Rådhusrätten/Ladugårdsmarken 77,9 % och Klostergården 77,8 %).

Mål 2024:

Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 %.

Utfall 2021:

Trivselindex (NKI): 92,3 %.

Mål 2024:

Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter: NKI på minst 90 %.

Utfall 2021:

Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter (NKI): 90,9 %.

Mål 2024:

LKFs klimatfotavtryck (kg koldioxid­ekvivalenter per hyresgäst och år): Utreds.

Utfall 2021:

LKFs klimatfotavtryck (kg koldioxidekvivalenter per hyresgäst och år). Måttet utreds, bl.a. genom att LKF deltar i projekt med Sveriges allmännytta, IVL och 10 andra allmännyttiga fastighetsbolag kring att ta fram en standard för klimatberäkningar för indirekta klimatutsläpp.

Mål 2024:

Antal tillförda kvaliteter och tjänster per år: Mäts löpande.

Utfall 2021:

Antal tillförda kvaliteter och tjänster per år: 6 stycken (2021) de tillförda tjänsterna utgörs av mobilitetstjänster som återfinns i utvalda bostadsområden. Exempelvis tillgång till cykelverkstad, bokningsbara elcyklar, lådcyklar, cykelvagnar och möjlighet att hyra enskilda cykelförråd samt laddstolpar till elbilar.

Aktiviteter från 2021

Avfallskampanj i tre av våra bostadsområden

Vår årliga kundenkät har visat att grovavfall, stora kartonger och lukt i avfallsutrymmen är utmaningar kopplade till avfallsfrågan i våra områden. Under 2021 har LKF därför genomfört en informationskampanj på tre utvalda områden. Kampanjen utgår från skyltar på vår personal där de förmedlar ett budskap om att vi alla behöver hjälpas åt för att avfallshanteringen ska fungera bättre, även de boende har ett ansvar att exempelvis vika ihop stora kartonger. Kampanjen är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas under vintern 2022. Utöver kampanjen har LKF också utökat tvätten av kärl i avfallsutrymmen, för att minimera lukt.

Hittills har vi sett en ökning i kundnöjdhet genom vår NKI-under­sökning jämfört med föregående år. Mest ökning har vi i de områden där informationskampanjen genomförts.

Nära samarbete för trygga hem – utan våld

I LKFs arbete för trygga hem ingår Huskurage, en modell för att motverka våld i nära relation. Att grannar och LKF-medarbetare som befinner sig runt våra hyresgästers hem agerar är betydelse­fullt, ibland även livsavgörande. En del av arbetet är att hålla frågan ständigt aktuell och att skapa dialog. Under 2021 genomförde LKF en kampanj där spelare från LUGI Handboll utbildades till ambassadörer och sedan syntes med budskapen kring Huskurage i våra digitala ­kanaler och på skyltar i alla våra tvättstugor. Några ambassadörer var också med och mötte boende på Klostergården i Lund när vi uppmärksammade den 25:e november (Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor).

Utegym på Klostergården

Under 2021 färdigställdes ett gym i anslutning till fastigheten Regnbågen. Syftet är att öka den upplevda tryggheten genom ökad genomströmning av människor i området. Utegymmet har blivit en populär destination för hyresgäster såväl som för andra intresserade, framför allt från närliggande områden. Inte minst under pandemin när fler har spenderat mer tid hemma.

Flera åtgärder har gjorts tidigare år för att skapa en tryggare ­utemiljö. Buskage har klippts och armaturer satts upp där det ­upplevdes mörkt. Detta gjordes efter att den lokala hyresgäst­föreningen (LH Regnbågen) under trygghetsvandringar fram­förde att området kändes osäkert att vistas i på kvällstid.

Pandemianpassade bosociala aktiviteter

Några exempel från 2021

Att ha aktiviteter i vardagen, känna tillhörighet och få glädje av fysisk ansträngning bidrar till trivsamma och trygga hem, bostadsområden och ett bättre Lund. Därför stöttar LKF föreningar.

Prova-på-handboll i samarbete med LUGI Handboll

Ett engagerat gäng hyresgäster mellan 6 och15 år fick prova på handboll gratis på Klostergårdens IP med proffsen från LUGI Handboll.

Pop-up-konst med Lunds Fontänhus

I samarbete med Lunds Fontänhus visades en utställning i skyltfönstret i en av LKFs kommersiella lokaler på Västra Mårtensgatan i centrala Lund.

Integrationsprojekt i Kattesund – Konsten att höra till

I ett integrations- och konstprojekt anordnat av Lunds universitet har ungdomar mellan 12 och 21 år fått upptäcka konst och museer runt om i Lund och själva vara med att skapa gatukost, bland annat på LKFs byggnader i Kattesund.

Påskpyssel i våra områden

Vi placerade påskpysselkit på lekplatser ute i våra områden som en påskhälsning från LKF.

Prova-på-ishockey med Lund Giants HC

LKF bjöd in våra yngre hyresgäster till att gratis prova på ishockey med Lund Giants HC på läslovet.