Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig

Ständig förnyelse och utveckling – för att bli en bättre hyresvärd

För oss på LKF räcker det inte med att tillhandahålla bostäder och hem. Vi vill vara en hyresvärd som bryr sig och lyssnar, oavsett vad våra hyresgäster har på hjärtat. Vi vill vara flexibla, transparenta och lätta att nå. När våra kunder trivs där de bor och verkar – då är vi på rätt väg.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till detta kundlöfte är:

  • Vi vill göra det enkelt för dig att kontakta oss när och hur du vill.
  • Vi lyssnar på dig och gör vårt yttersta för att hitta den bästa lösningen.
  • Vi ger dig alltid ett personligt bemötande.
  • Vi bryr oss om din boendemiljö och gör dig gärna delaktig i utvecklingen av den.

Arbetet med initiativen har resulterat i flera aktiviteter under 2021.
Bland annat följande:

  • Boportalen har testats på Xplorion. I februari 2022 genomförs en pilot för ett utvalt antal lägenheter och i maj 2022 beräknas Boportalen kunna göras tillgänglig för alla hyresgäster.
  • LKF har drivit ett pilotsamverkansprojekt om en hyresgästlokal, tillsammans med Hyresgästföreningen och IKEA.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

LKF är mån om hyresgästerna: Minst 90 %, varav 55 % ska vara mycket nöjda.

Utfall 2021:

LKF är mån om hyresgästerna: 87,3 %, varav 49 % var mycket nöjda.

Aktiviteter från 2021

Lätt&Rätt Service

– enklare för dig som kund att kontakta LKF och få hjälp

Lätt&Rätt Service innebär att det ska vara enkelt och tillgängligt att vara i kontakt med LKF och få rätt hjälp. Vi vill hjälpa kunderna på det sätt som passar dem bäst, vi finns här för dem och vi ska skapa kvalitet i kontakten med oss. Genom att tydliggöra den enklaste vägen att få hjälp på har vi under 2021 ­arbetat med att göra kundcenter till den självklara kontakten när du som kund har frågor som du själv inte kan hitta svaret på. När våra kunder ringer eller hör av sig digitalt är det vårt kundcenter som svarar. Här har vi övergripande koll på alla pågående ärenden som finns, svar på frågor och är kontaktvägen in i organisationen. Under 2021 har vi även fortsatt utvecklingen av Boportalen som kommer att göra det ännu enklare för våra kunder att till exempel göra felanmälan, se information om sitt boende och digitalt lösa sådant de ­behöver hjälp med eller undrar över, precis när det passar dem.

Intern bemötandeutbildning för bättre samarbeten

Genom att anordna en intern bemötandeutbildning har vi fortsatt satsningen på att skapa en gemensam grund för ännu bättre interna samarbeten. Har vi ­samma utgångspunkt vad gäller bemötande, kollegor emellan såväl som i mötet med kunder eller samarbetspartners, blir vi ännu starkare tillsammans. Tidigare har ledare gått samma utbildning samt att bemötande­­workshops har hållits med alla medarbetare. Under 2021 kunde vi helt enligt folkhälsomyndighetens ­rekommendationer anordna utbildningar på plats för alla våra medarbetare. Vi kommer att fortsätta att satsa på att utveckla vårt be­mötande både internt och externt genom olika insatser framåt.

Ett odlingsprojekt som får Veberöd att blomstra

I Veberöd förvaltar LKF lägenheterna och utemiljön i temporära bostäder för nyanlända. För att ge de nya hyresgästerna möjlighet att själva påverka sin utemiljö, fick grannarna odlingslådor och jord och det startades en studie­cirkel i odling. Pandemin pausade de gemensamma träffarna men Reza och grannarna fortsatte på egen hand. För Linda Ek, bosocial samordnare, är engagemang från hyresgäster som Reza viktigt för hela bostads­området.

– Vi vill att våra hyresgäster är delaktiga i hur utemiljön formas och därför fångade vi intresset för att odla i Veberöd. Utemiljön är också en pusselbit i att skapa ett hem och att odla tillsammans kan vara en sådan. Den skapar trivsel och gemenskap och i förlängningen trygghet.

– Det är våra hyresgäster som gör området, vi ger förutsättningarna, avslutar Linda Ek.

LKFs insatser under pandemin – föredömen i Europa

LKF nämns som ”best practise” i Eurhonets* nätverk. Vårt arbete kring #StarkaTillsammans och våra bosociala insatser mot våra unga hyresgäster lyfts som goda exempel på hur vi arbetat med pandemisituationen 2020. När Eurhonets årsredovisning för 2020 publicerades i juni 2021 stod det klart att de lyfter fram LKF i sin rapport. De menar att vi står för några av de bästa pandemi-insatserna som gjorts inom vår bransch i Europa.

* LKF är sedan ett år tillbaka medlem i det europeiska nätverket Eurhonet. Detta nätverk består av ett 40-tal bostadsbolag från olika länder i Europa. Syftet är att samarbeta kring olika bostadsfrågor samt utbyta idéer och erfarenheter.