Hållbar framtid tillsammans

Vad är hållbarhet? För oss är det en resa. En målmedveten framåtriktad rörelse där vi på bred front arbetar för en mer hållbar vardag tillsammans. Vi vill inte bara skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna leva och bo hållbart. Vi är en viktig samhällsaktör och vill ta vårt ansvar som Lunds största fastighetsbolag.

Vi bryr oss, på riktigt. När vi bygger nya bostäder eller när vi underhåller och utvecklar de fastigheter vi redan har. I det stora såväl som i det lilla.

Hela vår verksamhet handlar om att beakta hållbarhet i det breda perspektivet, vare sig det handlar om att föra människor närmare varandra genom bosociala aktiviteter eller när vi planerar för att bygga och utveckla hela stadsdelar. Resan är målet, för oss och för framtida generationer Lundabor.

Med detta i bagaget inledde vi under 2021 vår hållbara kundresa, enligt vår nya affärsplan som sträcker sig fram till 2024. Omställningen innebar att vi började arbeta med våra tre kundlöften där vi lovar att: vara en hyresvärd som bryr sig, skapa ett hem för dig och forma en plats att trivas på. Tillsammans vidgar vi vårt perspektiv och låter kundernas behov forma vår framtid.

Utöver den här omställningen har vi under 2021 fortsatt att arbeta under en pandemi och förhålla oss till den nya verklighet vi alla levt under i snart två år. Vi har också fortsatt arbeta enligt vårt aktivitetsbaserade arbetssätt. Vi förbereder oss dessutom inför flytten till vårt nya kontor på Brunnshög, dit flyttlasset går i februari och mars 2022.

Välkommen att läsa om året som gått, om våra kundlöften och hur vi arbetat med dem samt även om de grundförutsättningar som krävs för att vi ska kunna driva det kundfokuserade arbetet framåt. Vill du fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete hänvisar vi till en annan av årets nyheter: våra hållbarhetsnoter. Där beskriver vi kort hur vi arbetar med de GRI-aspekter som vi rapporterar på.