Grundförutsättning Medarbetare

Engagerade medarbetare – vår största tillgång för att möta dagens och framtidens kunder

Medarbetare som är engagerade och ständigt utvecklas är grunden för LKFs satsning på ett ökat kundfokus. Genom att arbeta enligt våra fyra värdeord – mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande – vill vi skapa ett gott arbetsklimat, där våra medarbetare tillsammans kan bidra till att vi uppfyller våra kundlöften.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till denna grundförutsättning är:

  • Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en mycket bra arbetsplats.
  • Vi har fortsatt fokus på kund, starka team och arbetsglädje.
  • Vi skapar kontinuerligt bra förutsättningar för våra medarbetare att vara engagerade, delaktiga och stolta.

Arbetet med initiativen har resulterat i flera aktiviteter under 2021. Bland annat följande:

  • LKF har fått certifikatet Great Place To Work, med höga betyg inom bland annat: tillit, ledarskap, arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare.
  • Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet: digitalisering gjord av stödverktyg för att underlätta för chefer och medarbetare i det vardagliga arbetsmiljöarbetet (Adato och IA-systemet) samt gemensamma utbildningar för chefer och skyddsombud.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

Allt sammantaget är LKF en mycket bra arbetsplats: 90 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2021:

Allt sammantaget en mycket bra arbetsplats: 82 % 2021 (87 % 2020).

Mål 2024:

LKF ska ha ett starkt förtroendeindex: 82 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2021:

Resultatet från 2021 års medarbetarundersökning blev en ökning till 75 % (74 % 2020) på förtroendeindex.

Aktiviteter från 2021

Pandemisäkrad arbetsmiljö

Vi har arbetat aktivt för att säkerställa alla medarbetares arbetsmiljö samtidigt som vi fokuserar på en trygg service till våra kunder. Det innebär att de medarbetare som kan har jobbat på distans under en stor del av 2021. För de medarbetare som har arbetsuppgifter som måste utföras på plats har vi infört nya rutiner för en säker arbetsmiljö.

Med följsamhet till Folkhälsomyndighetens direktiv har vi kunnat genomföra medarbetarintroduktion, ledarforum och utbildningar såsom
ledarskapsträning, bemötandeutbildningar för chefer på plats, affärmanna­skapsutbildningen, arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombud, barnkonventionen samt certifikatsutbildningar i el för områdestekniker, drifttekniker och vitvarutekniker. Två medarbetar-
forum ägde rum under året, men i olika tappning
beroende på hur smittläget har sett ut.

Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv har fortsatt med oförminskad styrka trots pandemin. Under 2021 införde LKF cykelförmån för alla ­anställda som är intresserade av det. LKF har också, kopplat till det förebyggande arbetsmiljöarbetet, genomfört kontinuerliga aktiviteter med hjälp av våra engagerade och aktiva hälsoambassadörer. Runt om i våra verksamheter har de skapat och lett initiativ som gjort det möjligt för våra med­arbetare att få ett hållbart arbetsliv.

Ett initiativ som har varit uppskattat under pandemin är möjligheten för medarbetare att ses utomhus under arbetstid och motionera tillsammans i Skrylle.

Vårt nya arbetssätt

Vårt nya arbetssätt är en pågående resa på LKF där ett nytt arbetssätt som främjar kundfokus, starka team och arbetsglädje är i fokus. Projektet har byggt på flera åtgärder:

  • Införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt
  • Utveckla ledar- och medarbetarskapet
  • Skapa den digitala arbetsplatsen
  • Utveckla den fysiska arbetsplatsen på kontoret FutuRum på Brunnshög och på områdeskontoren
  • Hållbar resplan

I oktober 2021 kunde vi äntligen fira att vi stod inför en nystart – både när det gäller vårt arbetssätt inför flytten till vårt nya kontor i Lunds nya hållbara stadsdel Brunnshög och återgången efter pandemin. Med budskapet ”Äntligen tillsammans” ville vi visa kollegorna hur uppskattade de är och att det inte finns några gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans.