Grundförutsättning Ekonomi

Hållbar tillväxt via stabil ekonomi och rimlig lönsamhet

En trygg ekonomisk grund är en central förutsättning för att LKF ska kunna växa och även bygga finansiell styrka på sikt. Utifrån vår solida grund kan vi förverkliga våra kund- och medarbetarlöften, erbjuda en stabil hyresutveckling, utveckla befintliga bostadsområden samt investera i nya hem.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till denna grundförutsättning är:

  • Nå en, för branschen, god lönsamhet.
  • Ha ett affärsmässigt agerande.
  • Ha en finansiell styrka.

Under 2021 har detta arbete bland annat resulterat i följande aktiviteter (se även notiserna längre ner på denna sida):

  • Flera underhålls- och ombyggnadsåtgärder har genomförts, som ­uppgår till 284 mkr. Utöver de projekt som beskrivs nedan kan även ­nämnas: Mårtenslund (ombyggnad och anpassning av ett äldre­boende), Uarda (nya fjärrvärmecentraler och byte av kulvert) samt Björkbacken och Rundkyrkan (brandskyddsåtgärder).
  • Arbetet med en tydlig styrning av våra finanser har fortsatt, med ­löpande uppföljningar varje månad och tre stora prognosgenom­gångar.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

Direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde på minst 3 %.

Utfall 2021:

Direktavkastning på fastig­heternas marknadsvärde: 3,0 %.

Mål 2024:

Avkastning på totalt kapital ska uppgå till minst 3 %

Utfall 2021:

Avkastning på totalt kapital: 3,0 %.

Mål 2024:

Synlig soliditet på minst 18 %.

Utfall 2021:

Synlig soliditet: 25,6 %.

Aktiviteter från 2021

Underhållsinvesteringar 2021:

Linero och Karhögstorg

Två av årets större underhållsåtgärder har utförts på kvarteret Havamal på Linero och på Sandryggen, Karhögstorg. Den omfattande ombyggnaden på Linero har pågått i flera år och bland annat inneburit: renovering av badrum, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna samt solceller på taket. På Karhögstorg har en renovering av balkonger genomförts, vilket resulterat i betydligt större balkonger.

Finansiering via Gröna obligationer

2021 tog LKF upp sin fjärde gröna obligation, via Lunds ­kommun. Obligationen uppgick till 400 mkr och finansierar följande nyproduktion: Delar av Skymningen 5, Kornknarren, Pilgrimen och etapp 1 av Knudsgården. För att ett projekt ska kunna finansieras via en grön obligation måste regelverket i ramverket för obligationerna vara uppfyllda.