ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Hållbar framtid tillsammans

Vd har ordet

2021 – fortsatt stabilt i en osäker tid

Kundlöften

En hållbar kundresa med
första anhalt 2024

Hållbarhetsnoter

Ta del av detaljerad information om våra hållbarhetsaspekter

Ekonomichefen har ordet

Uppfyllda ekonomiska mål ger långsiktig styrka