Mål: Erbjuda attraktiva hem

Vi bryr oss – även små insatser kan vara livsavgörande!

2020 har varit ett år då vi har spenderat mer tid i hemmet. Många har arbetat och studerat hemifrån eller isolerat sig själv. Flera aktiviteter för barn och unga hade uppehåll och vardagen blev annorlunda för de allra flesta.

Men alla har inte den tryggheten att de har en bra situation hemma och olika övergrepp är något som förekommer, tyvärr. För att kunna hjälpa utsatta behöver fler ha kunskap om dessa ämnen. Därför satsade vi extra på att informera och sprida budskap om Huskurage.

Några aktiviteter under 2020:

  • Skickade vykort till alla hyresgäster med information om vart man kan vända sig om man är utsatt för någon typ av våld av en närstående.
  • Anslag finns i alla trapphus med kontaktuppgifter till olika hjälporganisationer och med uppmaning att som granne vara uppmärksam.
  • Annons i vår kundtidning med kontaktuppgifter.
  • Kunskapsspridning genom film – spelade in och delade film om hur man som granne kan göra skillnad.
  • Fortsatt samarbete med samverkansgruppen bestående av bland annat Kvinnojouren Lund, kommunen och intresseorganisationer.
Laptop med det på skärmen står "Hur är en bra granne?" Kvinna bredvid.
Film i alla våra digitala kanaler.
Illustration på ett vykort. Några rubriker som syns: Bry dig om din granne, för dig som blir utsatt för våld i hemmet, vi hjälps år och visar hänsyn - och skapar en bra boendemiljö.
Vykort till alla hyresgäster.

Stöttar våra lokalhyresgäster

Vi på LKF har inte bara privatpersoner som hyresgäster utan även flera företag runt om i Lund. 2020 var ett kämpigt år för många av våra lokalhyresgäster, därför gjorde vi lite extra satsningar för att stötta dem. Läs mer under avsnittet “Skapa ett bättre Lund”.

Rosa hjärta med texten "Starka tillsammans". Illustration: Blomblad med text "Vi bryr oss!"