Vd har ordet

2020 – året då vi ställde om istället för att ställa in

Porträtt: Leende medelålders man med askblont tunnare hår. Blå ögon, mörkblå kavaj och ljusblå skjorta. LKFs logga ur fokus i bakgrunden.

Fredrik Millertson, vd

2020 går till historien som ett mycket annorlunda år, då inget riktigt var sig likt. Men istället för att ställa in våra aktiviteter har vi på LKF försökt att ställa om. Så långt det varit möjligt har vi letat alternativa lösningar, på alla nivåer.

Pandemin till trots så bidrog LKF med 322 färdigställda bostäder till Lunds bostadsmarknad under 2020. Förvaltningen och underhållet av våra befintliga bostäder fungerade också väl. Bolagets ekonomi fortsätter att vara stark och stabil, vilket gör det möjligt för oss att egenfinansiera en stor del av vår nyproduktion samt att hålla en hög takt på underhållet, med starkt fokus på 60- och 70-talsbeståndet. Vi är också mycket stolta över att stadsutvecklingen av Linero 2020 nominerades till Sveriges bästa ombyggnadsprojekt, av Sveriges Allmännytta. Dessutom var 2020 året då LKF blev helt fossilbränslefritt.

Krisledningsgrupp och stöttande kampanjer

I början av mars, ovetandes om hur coronaviruset skulle komma att påverka oss, genom­förde vi en träning med LKFs krisledningsgrupp. När pandemin kom var det bara att starta krisarbetet, enligt de dokument och det arbetssätt som fanns på plats. Medarbetarna var med på noterna och vi kände deras förtroende. Krisledningsgruppen möttes därefter löpande och kommunicerade en lägesrapport varje vecka.

Under våren och sommaren drev vi kampanjen #StarkaTillsammans, riktad till både medarbetare, hyresgäster och lokalhyresgäster. En satsning som fick stort gensvar. Under hösten lanserade vi kampanjen ”Vi sprider arbetsglädje, inte virus”, som blev en lite annorlunda vinkling på den problematik som vi alla upplevde dagligen. Att i det läget kunna slå an till ett av LKFs ledord, arbetsglädje, kändes bra.

Stora digitaliseringskliv

En anledning till att vi lyckades ställa om vår verksamhet 2020 är de stora digitaliseringssteg som LKF tagit. Tack vare att vi hade mycket på plats redan 2019, kunde vår digitaliseringsresa ta ordentlig fart 2020. De initiativ som tidigare mött visst motstånd, rullade nu igång fortare än vi trott. Både digitala lägenhetsvisningar och digitala kontraktssigneringar blev verklighet under året. Internt har vi arbetat aktivt via den digitala plattformen Teams. Och i vårt innovationsprojekt Xplorion på Brunnshög prövas just nu en pilotversion av vår kommande digitala hyresgästportal.

Många av dessa insatser, och även en stor del av vårt sätt att arbeta, handlar om hållbarhet; som blivit en naturlig del av vår vardag. Att såväl medarbetare, hyresgäster som fastigheter och ekonomi ska må bra och hålla länge känns självklart. Vi tar gärna ett samhällsansvar för de frågor som vi kan påverka, inom och utanför vårt bolag. Vi agerar långsiktigt och finns här, både för dagens och morgondagens kunder. För att LKF, Lund och världen runt omkring oss ska vara en bra plats även i framtiden måste vi agera hållbart i dag.

Med en tillbakablick känns det bra att vi uppnått merparten av alla de mål vi satte upp i vår strategiplan för 2017 – 2020. Det innefattar såväl de nyckeltal som satts upp för våra tre övergripande mål – att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund – som att nå våra ekonomiska mål. Jag kan också se att under den tid jag varit på LKF, sedan hösten 2018, har LKF blivit ett bolag med större kundfokus.

Den hållbara kundresan

När vi nu kliver in i en ny fyraårsperiod ska vi arbeta enligt vår affärsplan för 2021 – 2024, ”Den hållbara kundresan”. Nu vill LKF ta ytterligare steg framåt, för att i ännu högre grad än i dag agera utifrån våra kunder. Istället för att tänka inifrån och ut, vill vi tänka utifrån och in. I planen har vi formulerat tre kundlöften, med initiativ och nyckeltal kopplade till sig.

Ett annat exempel på vårt sätt att arbeta mer kundfokuserat, och samtidigt mer digitalt, är vårt nya koncept Lätt & Rätt service. Satsningen tar fasta på att det ska vara enkelt för våra kunder att få hjälp med sina ärenden. Via ett enda telefonnummer, eller via vår hemsida, ställer de alla sina frågor till oss.

För att ta ytterligare kliv på vår hållbara resa, återkommer jag till vårt innovationsprojekt Xplorion, där våra första hyresgäster flyttade in i november 2020. Här utforskar vi bland annat vårt mobilitets­­-
koncept, via ett bilfritt boende. Under året utsåg Sveriges Allmännytta Xplorion till årets klimatsmarta boende.

Bosociala aktiviteter i ny form

Våra boscociala aktiviteter är viktiga och är ett område som vi utvecklat mycket de senare åren. 2020 fick vi dock tänka om rejält. Att arrangera stora vårfester var inte aktuellt, istället anordnade vi ett antal mindre evenemang. Vi arrangerade också konserter och sångframträdanden på flera gårdar och områden, varav vissa även live-sändes via vår Facebooksida.

Vårt arbete med trygghet och trivsel kändes än mer angeläget under 2020, då fler grupper än vanligt varit utsatta och många dessutom ofrivilligt ensamma. Många unga saknade sysselsättning under sommaren, varför vi valde att arrangera olika aktiviteter för dem, tillsammans med ett antal föreningar. Utsattheten för våld i nära relationer ökade under pandemin, vilket ledde till att vi på nytt lyft fram betydelsen av att grannar reagerar. Detta som del i vårt samarbete med Huskurage.

Klimatneutral stad 2030

Vi på LKF påverkas självklart av vår omvärld; av de aktörer som vi har både på nära och på lite längre håll. Vår ägare, Lunds kommun, har höga ambitioner och satsar på att vara en Klimatneutral stad 2030. Självklart deltar LKF i detta arbete. Vi är också anslutna till Alllmännyttans Klimatinitiativ, vars fokus under 2020 handlat om klimatpåverkan i byggprocessen. Nu planerar vi för LKFs nästa utvecklingsprojekt: ”Hållbart byggande – klimatminimerat ur ett helhetsperspektiv”.

Under 2020 fick vi flera gånger kvitto på att vi har fantastiskt engagerade medarbetare – en förutsättning och en stor tillgång för att lyckas i vårt hållbarhetsarbete och med allt vi tar oss för. Ett externt kvitto på just detta fick vi vid årets externa miljörevision, där revisorn speciellt noterade det stora engagemang som fanns runt om i vår organisation.

För egen del slås jag också ofta av hur oerhört intresserade och nyfikna LKFs medarbetare är. Att vi även 2020 fick fina resultat i vår kundenkät förvånar mig därför inte. Att vi i februari tog hem en Kundkristall för bästa produktindex 2019, i hård konkurrens med många andra duktiga bolag, känns som ett fantastiskt kul minne. Förvaltningen och skötseln av våra fastigheter håller absolut högsta klass i Sverige!

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på LKF, vår styrelse, Lunds kommun och övriga samarbetspartner för ett fantastiskt bra samarbete 2020!

Lund i februari 2021

Fredrik Millertson, vd

”När vi nu kliver in i en ny fyraårsperiod ska vi arbeta enligt vår affärsplan för 2021 – 2024, Den hållbara kundresan. Nu vill LKF ta ytter­ligare steg framåt, för att i ännu högre grad än i dag agera utifrån våra kunder. ”