Vår värdekedja

Vår affärsmodell och dess koppling till vår värdekedja

Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels den grundläggande affären där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende.

Dels investerar, äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Det medför att vi även har stora tillgångar, som utgör en kapitalplacering för kommunen som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras av bilden över vår värdekedja nedan.