Vår hållbara resa

Att arbeta långsiktigt är att ständigt vara på väg och att utvecklas, mot framtida mål. Utan att för den skull glömma sin historia eller att ta sina erfarenheter med på den fortsatta färden. Via olika hållplatser förflyttar vi oss hållbart framåt.

I den här års- och hållbarhetsredovisningen nöjer vi oss inte med att se på året som gått. Vi blickar också tillbaka till 2017; året då vi började arbeta enligt en strategiplan med slutdestination 2020. Det gör årsskiftet 2020/2021 till ett viktigt vägskäl. Hur gick vår föregående fyraårsresa och vilken väg tar vi framåt, mot 2024?

2017 satte vi upp ett antal mål som skulle vara uppnådda 2020. De handlade bland annat om kundnöjdhet, antal byggstarter, minskad primärenergi och avkastning på kapital. Stärkta av att ha uppnått merparten av våra mål ser vi nu fram mot 2024. Marknaden är stark, vilket bidrar till att ge oss råg i ryggen. Men förändringar kan komma snabbt. Vi vet vad vi har uträttat, men vi vet också att nya utmaningar väntar.

2020 har bland annat inneburit att vi ställt om delar av vår verksamhet för att hantera pandemin. Vi har också tagit stora kliv digitalt och arbetat vidare med att skapa trygga och trivsamma områden. 2020 är året då vi blivit helt fossilbränslefria, börjat arbeta med klimatdeklarationer i vår nyproduktion, fortsatt att hållbart förvalta våra fastigheter från 1960- och 1970-talen, förenklat servicen för våra kunder, haft inflyttning i vårt innovationsprojekt Xplorion samt startat en delad bilpool.

Allihop viktiga milstolpar på vår hållbara resa. En resa som ständigt fortsätter och tar oss vidare. För att vi, tillsammans, ska kunna fortsätta att leva och bo i hem som vi trivs i och skapa områden där vi känner oss trygga, i ett hållbart Lund.

Man i profil sköter om växter uppsatta krukor på en vägg.
Närbild när en elbil laddas med uttag.