Mål: Skapa ett bättre Lund

Delad bilpool testas i Dalby

Sedan den 15 oktober 2020 prövar LKF för första gången en delad bilpool. De nyinflyttade hyresgästerna på Klockan har tillgång till bilen under vardagskvällar och helger. LKFs anställda kan nyttja den under arbetstid, måndag till fredag.

Rött tegelhus i tre våningar med svarta loftgångar, fönster och tak. LKF-bil parkerad framför.
Klockan i Dalby.

– Vi diskuterar alltid möjligheten att ha en bilpool vid nyproduktion. Bilpoolen Klockan är vår första kombinationslösning. Tanken är att öka nyttjandegraden på bilen genom att ge både hyresgäster och medarbetare möjligheter att resa hållbart. Lösningen ska utvärderas, för att se om det här är något vi ska testa på fler ställen, säger Linda Domini, biträdande fastighetschef på Fastig­hetsområde Öster.

LKF har ett övergripande hållbarhetsmål som handlar om att skapa hem som möjlig­gör en hållbar livsstil. Ambitionen är att över 90 procent av hyresgästerna ska anse sig ha bra eller mycket bra förutsättningar att agera miljömedvetet i sitt hem. En av dessa förutsättningar kan vara tillgången till en bilpool.

– Vi arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för en hållbar vardag för våra hyresgäster. Därför känns det positivt att 45 procent av dem som svarade på 2020 års kundenkät säger att de redan nu eller kanske längre fram kan tänka sig att vara med i en bilpool. Vi är också glada över att vår leverantör OurGreenCar etablerar sig allt mer på marknaden, säger Linda Domini, och fortsätter:

– Kanske är det skillnad på intresset för att vara med i en bilpool beroende var du bor, det får vi se. Jag tror också att det handlar om att vänja sig och att det tar ett tag att göra en sån här omställning.

Utöver de hållbara målsättningarna för hyresgästerna har LKF under året antagit en Hållbar resplan. Ambitionen med planen är bland annat att ge alla medarbetare bra förutsättningar att genomföra sina arbetsresor klimatneutralt. Här kan Bilpoolen på Klockan vara en möjlighet.

För hyresgästerna på Klockan ingår ett femårigt medlemskap i bilpoolen i hyran.

Flera LKF-bilar parkerade och laddas framför ett rött tegelhus.
Tillgång till bilpool i anslutning till lägenheterna.

Fakta

Kundenkät

I 2020 års kundenkät fanns en fråga om hyresgästerna var ”intresserade av att delta i en bilpool”. 1 877 hyresgästerna (av cirka 3 000 hyresgäster som fick enkäten) svarade på denna fråga. 20 % svarade ja, cirka 25 % svarade kanske lite längre fram och resten svarade nej.