Mål: Skapa ett bättre Lund

#StarkaTillsammans
– vägen genom den värsta krisen

Ledningen på LKF insåg tidigt att vägen genom pandemin skulle gå via samarbete och att arbeta tillsammans; med såväl hyresgäster och medarbetare som med Lunds kommun och stadens föreningar. Genom flera olika initiativ och insatser har det skapats förutsättningar för att alla tryggt ska kunna klara krisen. En annan ambition har varit att visa omsorg om Lund som stad, där en levande stadskärna ligger LKF varmt om hjärtat.

Via initiativet #StarkaTillsammans har ett tjugotal lokalhyresgäster, framför allt butiker och restauranger, erbjudit LKFs hyresgäster olika former av rabatter. En satsning som uppskattats av de företagare som valde att vara med och av många av våra hyresgäster.

LKFs lokalhyresgäster kunde också ansöka om anstånd med hyran under årets andra kvartal och även om en hyresreducering på 50 procent, riktat till krisdrabbade branscher. Tanken med dessa åtgärder var att hjälpa företagarna att ta sig ur den värsta krisen.

I våras erbjöd LKF även sina hyresgäster gratis internet i två månader, för dem som inte redan tecknat avtal med vår internetleverantör Via Europa. Detta för att öka möjligheten att hålla kontakt med nära och kära.

För fullständig lista över alla företag som var med, besök lkf.se/starkatillsammans

Två kvinnor med röda pikétröjor tittar leende in i kameran. En håller upp en galge med kläder. Ställning med kläder syns i bakgrunden.

”Det kändes tungt ett tag och en ren glädje när #StarkaTillsammans kom – det blev verkligen en räddare i nöden.”

Karolina Ljungberg, Norra Fäladens kemtvätt

Leende mörkhyad kvinna med armen på en bardisk. Snaggat hår, röda glasögon och färgstarka kläder. Köksutrustning och konst i bakgrunden.

”Vi har varit rädda att behöva stänga ned och det har varit kämpigt. Men vi blev lugnare när detta kom från LKF och när de visade att vi kunde kämpa tillsammans.”

Isatou Faye Nilsson, African Daily Market

Porträtt av leende man och kvinna inuti en butik. Han har måttband runt halsen och hon håller en hatt.

”Det är väldigt bra att LKF stödjer småföretagare och är rädda om och bryr sig om dem. LKF har varit väldigt schysta tycker jag.”

Magnus Karlsson, Herrshopen

Kvinna i profil tittar in i en ögonmaskin. Glad kvinna vänder ansiktet mot kameran. Rött långt hår, glasögon och svarta kläder.

”Det har varit trevligt att samarbeta med hyresvärden och att få möjlighet att göra en lokal satsning. Stadskärnan behöver lyftas!”

Ida Nanzell, Glasögonmagasinet

För att skapa en mer rättvis hyresmarknad

Olovlig andrahandsuthyrning har ökat de senaste åren. I Sverige i stort och även i Lund. I januari 2020 inrättade LKF en arbetsgrupp som arbetar systematiskt med frågan.

– Syftet med våra insatser är framför allt att frigöra lägenheter, så att de som hyrs ut olovligt istället kan gå till människor som är i behov av en bostad och står i vår bokö. LKF strävar efter en sund och rättvis bostadsmarknad. I det ligger att se till att de lägenheter som hyrs ut olovligt i andra hand istället kan gå till dem som bättre behöver dem, säger Andreas Persson, LKFs hyresjurist och ansvarig för arbetsgruppen.

Inledningsvis ägnade Andreas och hans kollegor en del tid åt att fastställa processer och rutiner för sitt arbete. De tog även kontakt med andra regionala aktörer inom allmännyttan och pratade med kollegor inom LKF. Dels för att inhämta kunskap och dels för att hitta ett arbetssätt som låg i linje med de regionala branschkollegornas.

– Vårt arbete bygger på egna utredningar och processer, men även på de tips vi får in från både kollegor och hyresgäster. Under 2020 har vi utrett ett hundratal ärenden och av dessa har många lett till att hyresgästen har sagt upp sig själv eller så har vi kommit överens om att de ska flytta ut självmant. I vissa fall har det även lett till att LKF har sagt upp den berörda hyresgästen, säger Andreas Persson.

I sitt arbete möter Andreas och hans kollegor ofta människor som är både arga och besvikna. Om detta har de en ständig dialog inom gruppen, för att fastställa hur de ska agera och bemöta de berörda hyres­gästerna.

– Vi försöker att vara mänskliga och samtidigt agera professionellt. Vi gör vårt yttersta att bemöta hyresgästerna väl, utan några förutfattade meningar. Därmed inte sagt att vi ger dem rätt i sak, avslutar
Andreas Persson.