Mål: Skapa ett bättre Lund

Samarbete med studenter för dagvattnets möjligheter

LKF har under våren och hösten 2020 varit involverade i studentprojekt i samarbete med VA-syd, BoKlok och Lunds universitet. Studenter som läser Industridesign på Ingvar Kamprad Design­centrum har tagit fram förslag på hur insamling av regnvatten kan ske i anslutning till bostäder. Syftet är att ta tillvara på resursen vatten och använda till exempelvis odlingar utanför bostaden. Ett av studentprojekten har utmynnat i framtagandet av en prototyp som förhoppningsvis kan prövas i LKFs bostadsbestånd under 2021.

Odlingslådor som står i prunkande blom.