Medarbetare

Rekordmånga sommarjobbare och ansökningar 2020

Det var nästan 1 000 ungdomar som sökte sommarjobb hos LKF i år. Vi anställde cirka 80 av dem, vilket är 30 fler än 2019.

Vi ökade antalet sommarjobbare för att kunna ta höjd för högre frånvaro under sommaren, om många av vår områdespersonal skulle bli sjuka. Men som tur var hände aldrig det och de extra sommarjobbarna kunde hjälpa till att göra det ännu finare i våra områden.

− Det är också viktigt att vi som samhällsaktör tar vårt ansvar för att ge ungdomar en meningsfull sommar samtidigt som vi säkerställer att de har en trygg arbetsmiljö. Detta var något vi arbetade mycket med under den här sommaren, säger Anette Sjöberg Holmén, ansvarig för rekryteringen.