En hållbar resa med långsiktiga mål

I den här kombinerade års-och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, utifrån våra tre övergripande mål.

I korthet är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

Illustration: Flerfamiljshus med hjärta ovanför taket.

Mål: Erbjuda attraktiva hem

Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boendeinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyres­gäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.

Läs mer om LKFs arbete kring att erbjuda attraktiva hem

Illustration: Byggkran

Mål: Bygga fler bostäder

Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lunds kommun.

Läs mer om LKFs arbete kring att bygga fler bostäder

Illustration: Två flerfamiljshus där en stor blomma växer från ena taket.

Mål: Skapa ett bättre Lund

Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

Läs mer om LKFs arbete för att skapa ett bättre Lund

I vår års- och hållbarhetsredovisning har, förutom våra tre övergripande mål, även Medarbetaren fått ett eget avsnitt. Våra medarbetare är de som varje vardag skapar hållbara värden, för våra hyresgäster och för samhället i stort.

Läs mer i avsnittet Medarbetaren

Illustration flera olika människor i olika situationer, t.ex. jogging, cykling eller promenad.