Mål: Bygga fler bostäder

Nyproduktion 2017 – 2020

Vi skapar hem för fler
– byggstarter i alla delar av Lund

2017

423 bostäder

1. Tre projekt med temporära bostäder i Lund, Veberöd och Dalby
2. Dokumentet, kv Arkivet Lund
3. Hammocken, Brunnshög
4. Bullerbyn, Norra Fäladen

2018

330 bostäder

5. Xplorion, Brunnshög
6. Gränden, Norra Fäladen
7. Kryptan, Södra Sandby
8. Klockaren, Dalby

2019

101 bostäder

9. Kuylenstjerna, Genarp
10. Ådan, Ejdervägen
11. Skymningen, Brunnshög

2020

304 bostäder

12. Pilgrimen, Södra Råbylund
13. Kornknarren och Storspoven i Stångby
14. Koggen, Linero
15. Klockaren, Dalby

Karta över Lund med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020
Karta över Veberöd med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020
Karta över Dalby med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020
Karta över Södra Sandby med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020
Karta över Genarp med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020
Karta över Stångby med markeringar för LKFs nyproduktion 2017 - 2020

Mål:

250–300 bostäder/år.

Utfall:

1 158 bostäder byggstartade under 2017–2020.
Snitt 290 bostäder/år.