Mål: Erbjuda attraktiva hem

Nya balkonger och en tätare fasad

Under 2020 har Karhögstorg i Lund präglats av ett stort underhållsprojekt, där 163 lägenheter har fått eller snart kommer att få nya balkonger. Samtidigt har husen fått tätare fasader och 2021 får även utemiljön ett lyft. Som en röd tråd genom satsningen löper en aktiv dialog mellan LKF, den lokala hyresgästföreningen och hyresgästerna.

Närbild högt och vitt flervåningshus med röda balkonger och någon byggställning kvar.
Nyrenoverade balkonger på Karhögstorg.

De berörda fastigheterna är tio våningar höga, byggdes 1958 och rymmer 350 – 400 hyresgäster. Det är alltså många som påverkats av arbetena.

– Vi arrangerade ett stormöte inför renoveringen och ytterligare ett i början av 2020. Sen kom pandemin och då fortsatte vi kommunicera via anslag i trapphusen, lappar i brevlådorna och har också hållit kontakt via mail och telefon, säger kundförvaltare Kristian Heideman.

– Vårt samarbete med den lokala hyresgästföreningen har gått långt utöver ett ”vanligt år”. Vi har löpande hållit dem uppdaterade och stämt av våra informationsåtgärder med dem. De har varit prio ett för oss och har också haft hand om en del av informationen till hyresgästerna, säger biträdande fastighetschef Torbjörn Larsson.

Större balkonger

Den största skillnaden för hyresgästerna efter renoveringen blir att de nya balkongerna är betydligt större än de som rivits ned. De gamla balkongerna löpte längs med fasaden och var bara 120 centimeter breda. De nya är kvadratiska: fyra meter långa och två meter breda.

– De nya balkongerna blir lättare att möblera och lite som en förlängning av vardagsrummet, säger Kristian Heideman.

För att få plats med byggställningarna och för att komma åt att genomföra alla arbeten grävdes gården upp i början av året. När arbetena avslutas, i mitten av våren 2021, ska utemiljön återställas.

Workshops om utemiljön

– Vi har haft workshops med hyresgästerna om utemiljön. De har bland annat önskat sig grillplatser och uteplatser, säger Kristian Heideman.

Hyresgästerna kommer att kompenseras, dels för den tid de inte haft tillgång till sin balkong och dels för det stök och buller som renoveringen medfört.

– I och med corona har fler än vanligt vistats hemma, vilket gjort att renoveringsarbetet har gjort vardagen besvärlig för många. Därför ville vi ge de hyresgäster som varit med sedan start en julklapp, i form av reducering på decemberhyran med 2 000 kronor. De hyresgäster som tillkommit under året fick sin december­hyra reducerad med 1 000 kronor, säger Kristian Heideman.

Anledningen till att även fasaderna har bytts ut är att LKF har passat på att täta upp husen, för att skapa en bättre värmeekonomi. Utanpå den gamla fasaden har en ny och mer isolerande fasad satts upp.

Drönarbild på område med höga flerfamiljshus. Ena huset har nymålade röda balkonger.
Karhögstorgs fångat uppifrån på bild.

Vad har varit svårast?

– Dels är det en utmaning att projektet är så stort. Det finns ingen historia av så här stora balkongrenoveringar inom LKF, så vi har fått förlita oss mycket på entreprenören, säger Kristian Heideman och tillägger:

– Och dels har corona har varit en stor utmaning. Innan pandemin bröt ut hade vi möblerat upp en lägenhet på Järnåkravägen, dit hyresgästerna skulle kunna dra sig undan dagtid. Men plötsligt var det inte längre säkert att låta människor från olika hushåll vistas där.

Vad har ni lärt er?

– När det gäller förarbetet kan vi bli bättre. Det visade sig att de gamla ritningarna inte stämde riktigt med verkligheten; vi hade behövt göra fler tester i förväg. Men vår projektledare Anna Seeger och vår entreprenör har hittat kreativa lösningar, som vi sedan hoppas kunna ta vidare, exempelvis till Klostergården, som är LKFs nästa stora renoveringsprojekt. Vi lyssnar på varandra och bygger kunskap. På så vis blir vi hela tiden lite bättre och bygger upp vårt underhållssystem, säger Torbjörn Larsson.

Vilken respons har ni fått?

– Samarbetet med hyresgästerna har fungerat bra och hela renoveringen kommer att bli ett stort lyft för området. Utemiljön har stor påverkan både på trivsel och trygghet, så vi vill lägga mycket krut på att göra gården fin, säger Kristian Heideman.

– Detta har varit en utmaning för alla parter, men nu är vi snart i mål och vi känner oss nöjda med resultatet, avslutar Torbjörn Larsson.

Fakta

Samtliga material som använts under renoveringen vid Karhögstorg uppfyller klassningskravet SundaHus A- eller B-klass och har skrivits in i SundaHus databas. Till ett av materialen, ett tvåkomponentslim, fanns det inget miljövänligt alternativ, vilket har noterats i databasen.