Not 7 Övriga kostnader

Tabellen visar övriga kostnader årsvis för 2019 och 2020
2020 2019
Fastighetsförsäkringar 5 6
Avskrivna hyres- och kundfordringar 3 1
Markavgifter 1 1
Övriga driftskostnader 17 12
26 21