Not 6 Taxekostnader

Tabellen visar taxekostnader årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Uppvärmning 90 89
Fastighetsel 20 21
Vatten 30 28
Sophämtning 21 20
162 158