Not 38 Räntor och utdelningar

Tabellen visar räntor och utdelningar årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -58 -51
-58 -51