Not 36 Övriga kortfristiga skulder

Tabellen visar övriga kortfristiga skulder
2020 2019
Avräkning kollektivhus 1 1
Personalrelaterade skulder 5 5
Övriga kortfristiga skulder 2 0
8 6