Not 34 Skulder till kreditinstitut

Tabellen visar skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år från balansdagen (avsedda att refinansieras) 997
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 3 250
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 800
5 047