Not 32 Obeskattade reserver

Tabellen visar obeskattade reserver årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Periodiseringsfond 2014 0 27
Periodiseringsfond 2015 0 20
Periodiseringsfond 2016 18 18
Periodiseringsfond 2017 17 17
Periodiseringsfond 2018 43 43
Periodiseringsfond 2019 30 30
109 155
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 23 34