Not 31 Uppskrivningsfond

Tabellen visar uppskrivningsfond årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Belopp vid årets ingång 21 23
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -2 -2
Belopp vid årets utgång 19 21