Not 3 Nettointäkter övrigt

Tabellen visar nettointäkter övrigt årsvis för 2019 och 2020
2020 2019
Bruttohyra garage och parkering 28 26
Hyresbortfall garage och parkering -3 -3
Bruttohyra övrigt 0 0
Hyresbortfall övrigt 0 -1
25 22