Not 27 Kortfristiga placeringar

Tabellen visar kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 14 12
14 12

Värdering enligt lägsta värdets princip tillämpas på de sju äldsta instrumenten och säkringsredovisning tillämpas på de fyra nyaste.