Not 22 Specifikation andelar i koncernföretag

Tabellen visar en specifikation över andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antalandelar Bokfört värde Marknadsvärde
Cufes Fastig­heter AB 100 % 100 % 50 000 8 8
8 8
Tabellen visar en specifikation över andelar i koncernföretag

Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat Marknadsvärde
Cufes Fastig­heter AB 556933-2348 Lunds Kommun 1 0 8