Not 2 Nettointäkter lokaler

Nettointäkter lokaler

Tabellen visar nettointäkter för lokaler årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Bruttohyra lokaler 253 239
Hyresbortfall lokaler -11 -2
242 237

Förfallotider lokalhyresavtal

Tabellen visar förfallotider för lokalhyresavtal årsvis från 2021 till 2025 och 2026 eller senare.
Mkr
2021 20
2022 14
2023 17
2024 22
2025 16
2026 eller senare 148
237