Not 19 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Tabellen visar avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Kryptan, Södra Sandby 171 24 2021
Kuylenstjerna, Genarp 61 60 2022
Ådan, Väster 56 40 2021
Gränden, Norra Fäladen 391 138 2022
Skymningen, Södra Brunnshög 213 126 2022
892 388