Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 Tabellen visar pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar årsvis för 2019 och 2020
2020 2019
Ingående balans 932 696
Under året nedlagda kostnader 538 720
Färdigställt under året -641 -485
828 932