Not 14 Bokslutsdispositioner

Tabellen visar bokslutsdispositioner årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Avsättning till periodiseringsfond 0 -30
Återföring från periodiseringsfond 47 28
Lämnade koncernbidrag -9 0
38 -2