Not 11 Eventualförpliktelser

Tabellen visar eventualförpliktelser årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner vd 1 1

3 3