Not 1 Nettointäkter bostäder

Nettointäkter bostäder

Tabellen visar nettointäkter för bostäder årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Bruttohyra bostäder 823 782
Hyresrabatter bostäder -14 -15
Hyresbortfall bostäder -3 -1
806 766