Medarbetare

Medarbetare i siffror

Medelåldern på samtliga anställda

Kvinnor (år)

43,8

Män (år)

47,0

Totalt (år)

45,7

100 %
av personalen omfattas av kollektivavtal

Anställningstid i genomsnitt

Tjänstemän

Kvinnor (år)

5,6

Män (år)

8,9

Totalt (år)

7,0

Kollektivanställda

Kvinnor (år)

9,9

Män (år)

10,4

Totalt (år)

10,2

Totalt

Kvinnor (år)

7,0

Män (år)

9,9

Totalt (år)

8,7

Mångfald

Ledningsgrupp
Kvinnor 5
Män 4
Totalt 9

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 0 0
30-50 4 2
51- 1 2
Styrelse
Kvinnor 3
Män 9
Totalt 12

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 0 0
30-50 0 1
51- 3 8
Totalt antal anställda*
Kvinnor 106
Män 158
Totalt 264

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 14 19
30-50 61 71
51- 31 68

*Tillsvidare, visstid, vikarie etc

Antalet anställda 31/12 2020

Antal tillsvidare anställda
Kvinnor 100
Män 149
Totalt 249
Antal visstids anställda
Kvinnor 6
Män 9
Totalt 15
Totalt antal anställda
Kvinnor 106
Män 158
Totalt 264

Antalet anställda som arbetar hel- resp deltid 31/12 2020

Antal tillsvidare anställda som jobbar heltid
Kvinnor 92
Män 142
Totalt 234
Antal visstids anställda* som jobbar heltid
Kvinnor 5
Män 9
Totalt 14
Totalt antal anställda som jobbar heltid
Kvinnor 86
Män 145
Totalt 231
Antal tillsvidare anställda som jobbar deltid
Kvinnor 8
Män 7
Totalt 15
Antal visstids anställda som jobbar deltid
Kvinnor 1
Män 0
Totalt 1
Antal anställda som jobbar deltid
Kvinnor 9
Män 7
Totalt 16

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar

Antalet nyanställda 1/1 – 31/12 2020

Totalt
Kvinnor 9
Män 8
Totalt 17
ÅLDER

Medelåldern på samtliga nyanställda

Kvinnor (år)

43,9

Män (år)

47,3

Totalt (år)

46,0

Personalomsättning**

7,0

** Antal slutade/((IB+UB)/2)

Arbetsskador och frånvaro

Antal arbetsskador
Kvinnor 0
Män 11
Totalt 11

Korttidsfrånvaro 1–14 dagar

TOTALT

3,48 %

Långtidsfrånvaro >15 dagar

TOTAL

1,47 %

SJUKFRÅNVARO TOTAL

4.95 %