Hållbarhet som varar över tid

Vid årsskiftet 2020/2021 stänger vi en fyraårsperiod och kliver in in ny. Nedan visar vi ett urval av viktiga händelser på vår hållbara resa under 2017–2020. I januari 2021 påbörjar vi nästa etapp; arbetet med Affärsplan 2024: Vår hållbara kundresa.

LKFs hållbara resa inleddes långt före 2017. Väl rustade reser vi nyfiket vidare.

Bilden visar en tidslinje från 2017 - 2020 och vidare framåt mot våra tre övergripande målsättningar Attraktiva hem, Bygga fler bostäder och Skapa ett bättre Lund

2017

Huskurage införs som arbetsmodell för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

LKFs första gröna obligation (via Lunds kommun) går till miljöinriktade investeringar i bostäder och förnybar energi.

Byggandet slår rekord med 13 projekt och totalt 1 000 bostäder i produktion.

Livskonceptet, en satsning på socialt hållbara livsmiljöer i temporära bostäder, med fokus på barn.

2018

Fortsatt hög byggtakt med 352 färdigställda, varav 96 temporära bostäder för nyanlända och 330 byggstartade bostäder.

Pilotprojektet Boskolan för nyanlända underlättar att göra rätt, ta ansvar och trivas i sitt boende.

Tre stora hållbarhetsevent arrangeras på Norra Fäladen, på Väster och i Dalby för att öka engagemanget för hållbarhetsfrågor.

LKF ansluter sig till Allmännyttans klimatinitiativ med målet om att bli fossilbränslefria 2020 samt 30 % minskad energi­användning till 2030.

2019

Vi lär oss mer om klimatpåverkan från byggprocessen, genom klimatberäkningar för tre av våra nyproduktionsprojekt.

Vårfester i ett 10-tal bostadsområden för att skapa fler naturliga möten för hyresgästerna och med biologisk mångfald som tema.

Hyresgästdialogen i ombyggnaden på Linero, som pågått sedan 2016, är en framgångsfaktor för ökad kundnöjdhet i området.

Förändring av LKFs organisation för ökad kundfokus, starka team och arbetsglädje. En inriktning som Fredrik Millertson, ny vd, inititerar.

Vårt högsta serviceindex någonsin, där 85 % av kunderna är nöjda med LKFs service, vilket vi höll även 2020 där service­-indexet blev 85,6 %.

2020

Under pandemin genomför vi bosociala aktiviteter på ett annorlunda sätt, för att fortsatt bidra till ökad trygghet och trivsel för våra hyresgäster.

Vårt innovationsprojekt Xplorion koras till Årets Klimatsmarta boende av Sveriges Allmännytta.

Vi står starka och trygga ekonomiskt, trots den rådande situationen med pandemin.

Vi etablerar ”Lätt & Rätt service”, ett arbetssätt för att utveckla ännu bättre service för våra kunder, bland annat via förbättrade kontaktvägar.

Vi är fossilbränslefria i all uppvärmning, el och i hela fordonsparken.

Krav på Klimatdeklarationer för alla nyproduktionsprojekt och uppstart av vårt Utvecklingsprojekt – ett klimatminimerat projekt ur ett livscykelperspektiv.