Mål: Erbjuda attraktiva hem

Löpande underhåll stärker fastigheterna på sikt

Kontinuerligt underhållsarbete ger goda förutsättningar för långsiktigt och miljöanpassat fastighetsförvaltande. Det lägger grunden till fastigheter som står länge, behåller sitt värde och har så låga driftskostnader som möjligt. Bertil Lundström, teknisk chef, berättar mer om LKFs underhållsarbete.

– Ett löpande underhåll bidrar till att våra fastigheter håller rätt kvalitet och underlättar för oss att ha nöjda kunder. Det bidrar också till att stadens struktur finns kvar och att man känner sig hemma. Då kan fler känna igen de kvarter där de lekte som barn. Det handlar om hållbarhet och att ha respekt för både dåtida och framtida generationer, säger Bertil Lundström.

En av nyheterna för 2020 är att LKF investerat i en ny programvara som styr och förenklar underhållsarbetet. Via programmet kan numera fastighetsområdena själva ta ut en lista över kommande underhåll, att använda i den årliga inventeringen av områdets fastigheter.

Värdera och prioritera

– Tillsammans med fastighetsområdena tar vi sedan ställning till vad som behövs göras nästa år och vad som kan skjutas framåt. Det är inte ovanligt att underhållsplanens första version överstiger budget; då får vi värdera och prioritera. Vi försöker också, så långt det är möjligt, att slå samman flera underhållsåtgärder till ett och samma tillfälle, för att inte störa hyresgästerna onödigt många gånger, säger Bertil Lundström och förtydligar:

– Om vi till exempel ska göra ett stambyte, som påverkar hyresgästerna mycket, så försöker vi göra andra åtgärder samtidigt. Vi letar synergieffekter, för att hålla kostnaderna nere och arbeta smartare. Det gynnar både oss och våra kunder.

Underhållsarbetet har i princip inte påverkats alls av pandemin. Det mesta av det planerade underhållet har kunnat genomföras som planerat.

Bra dialog

– Att vi kunnat arbeta på som vanligt i år bygger på en bra dialog och goda relationer med både hyresgäster och entreprenörer. Vi har till exempel genomfört fönsterbyten på Östra Torn, vilket fungerat jättebra. I de fall när vi ska in och genomföra en reparation hemma hos en hyresgäst så ringer vi alltid när vi är nere på gården, så att de har möjlighet att gå in ett annat rum.

Nytt för 2020 är att allt material som används vid underhållsarbete ska lägga sin i databasen SundaHus.

– Alla som arbetat med detta tycker att det har fungerat bra. SundaHus är ett tydligt hjälpmedel som underlättar vårt arbete, säger Bertil Lundström.

”Det handlar om hållbarhet och att ha respekt för både dåtida och framtida generationer”.

Bertil Lundström, teknisk chef på LKF.

Mål 2020:

Minst 75 mkr per år på underhåll av 1960- och 1970-talsområdena.

Utfall:

Under 2020 gick 95 mkr till underhållsåtgärder i dessa områden.